Що душить інновації в юридичних компаніях?
Як оцінити привабливість інновацій юридичним компаніям


Юридичні компанії не впроваджують інновації тому, що їхні партнери не мають надійних інструментів для аналізу ринку, завойовування визнання клієнтів та для розробки надійної стратегії.

У більшості юридичних компаній не впроваджується або впроваджується вкрай повільно будь-яких інноваційних продуктів. Партнери продовжують приділяти максимум уваги найприбутковішим клієнтам, практикам, кадрам, перебуваючи в полоні застарілої парадигми: “інвестувати в юристів, офіс і маркетинг“.

Оцінюючи інвестиційну привабливість інновацій, юристи часто діють згідно відомої приказки про журавля в небі і синицю в руках.

Упродовж довгих років


До традиційного серед юристів сумніву щодо цінності інноваційних рішень, додається і неправильне трактування дисконтованого грошового потоку та чистого приведеного доходу. Останній метод фінансового аналізу часто уповільнює або навіть знищує всі спроби впровадження інноваційних рішень в юридичних компаніях. Навіть, впровадження доволі простих систем на кшталт Jusnote вимагають від керівників внутрішньої боротьби із сумнівами щодо цінності таких продуктів.

Розрахунок дисконтованого грошового потоку та чистого приведеного доходу часто застосовують для оцінки рентабельності інвестицій. Втім ці показники завідомо применшують реальний прибуток і позитивний ефект від інновацій.

Наводячи майбутній прибуток від інвестицій до поточної вартості капіталу, щоб обчислити на його основі чистий приведений дохід, виходимо з припущення, що раціональному інвестору все одно, отримає він долар сьогодні чи долар із відсотками у майбутньому. А якщо це так, то цілком розумно, оцінюючи привабливість інвестицій в інноваційні продукти, ділити суму грошей, яку він розраховує заробити в майбутньому, на (1 + r) в n ступені, де r – коефіцієнт дисконтування, тобто річна ставка прибутковості інвестицій на фінансовому ринку, а n – кількість років, протягом яких він буде отримувати цей прибуток. Детальніше про дисконтовану вартість.

Розрахунок дисконтування з математичної точки зору виглядає бездоганно. Водночас, за цим криються помилкові припущення, які здебільшого перешкоджають юридичним компаніям інвестувати в юридичні інновації та нові технологічні рішення.

Керівники помилково припускають, що нинішній фінансовий добробут їх компаній, з яким порівнюється прибутковість конкретної інновації, триватиме завжди, навіть якщо компанія взагалі не буде інвестувати в будь-які інновації.

При цьому порівнюються два можливих сценарії: “залишаємо все як є і нічого не робимо” і “впроваджуємо інноваційні продукти”. Інвестицію партнери часто розглядають як окремий проект: із очікуваного доходу від цього проекту віднімають витрати на його впровадження, і отриману величину порівнюють з нинішніми надходженнями грошових коштів, який приймають за постійну величину. Іншими словами, партнери порівнюють доходи, які вдасться отримати, реалізуючи інноваційні рішення, із доходами при відмові від таких рішень.

Проте реальне життя змінюється: вже неюридичні компанії розробляють продукти, які здатні задовольнити частину клієнтських юридичних потреб; впроваджуються нові технології та сервіси, які змінюють ціни, знижуються продажі юридичних послуг і юридичні компанії втрачають прибуток.

Якщо в компанії ніхто не працює на майбутнє, навряд чи вона довго протримається на плаву


Керуючі партнери юридичних компаній, які намагаються звести цінність інновацій до простого математичного числа у вигляді доходу, допускають “помилку Парменіда” (на честь давньогрецького філософа, що доводив незмінність та сталість світу).

Слід визнати, що нелегко прогнозувати майбутні доходи від інвестицій в інноваційні проекти чи продукти. Ще складніше передбачити, наскільки завтра може погіршитися фінансове становище юркомпанії, якщо такі інвестицій не зробити. Пошук правильного орієнтиру для порівняння прогнозів змушує керівників аналізувати цінність тієї чи іншої інновації у порівнянні з іншими сценаріями майбутнього. І найгіршим результатом сценарію “нічого не робити сьогодні” буде, скоріш за все, зниження прибутку і конкурентоспроможності юридичної фірми “завтра”.

Окрім цього, оцінюючи перспективність інновацій за допомогою методу дисконтованого грошового потоку, складно правильно розрахувати майбутні грошові потоки від подібних інвестицій. Для віддаленого майбутнього цей показник взагалі часто беруть зі стелі, за межами горизонту планування.

Як зрозуміти справжню цінність інновації?

Щоб зрозуміти цінність інновації, слід порівняти дисконтований грошовий потік, який забезпечить компанії інновація, з грошовим потоком (скоріш за все меншого обсягу), який компанія отримає, відмовившись від інновації.

Обгрунтування інвестицій в інновації за приниципом розкриття

В більшості юридичних компаній процес прийняття рішення про впровадження інновації складається з трьох етапів: економічного обгрунтування, детального опрацювання і впровадження інноваційного продукту. Партнери хочуть в цифрах бачити майбутній прибуток, доходи та ризики від нових технологій і продуктів. І інноваційні продукти здебільшого опиняються в невиграшному становищі порівняно з традиційними процесами, продуктами, послугами і бізнес-моделями. Подібну селекцію інновації як правило не проходять!!

При визначені перспектив впровадження інноваційного продукту чи технології краще застосовувати метод “планування за принципом розкриття”. Вказаний метод оцінки передбачає рух у зворотному напрямку: 

  • визначаємо прийнятні значення прибутку, прибутковості і грошового потоку у разі впровадження інноваціного продукту.
  •  визначаємо умови, за яких можна вийти на ці показники. Зокрема складаємо перелік критично важливих для успіху інновації умов і умов, які легко перевірити.
  • переглядаємо список і перевіряємо визначені раніше умови, оперативно коригуючи при цьому заплановані показники і перевіряючи припущення щодо самої інновації. Останнє відбувається в міру впровадження та використання інновацій і технологій в діяльності юридичної компанії.

В статті використані роботи: Вбивці прогресу. Клейстон Крістенсен, Стівен Кауфман, Віллі Ших //Про інновації. 10 найкращих статей з Harvard Business Review; – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2018. 192 с.; Планування за принципом розкриття. Ріта Гюнтер Макграт, Ян Макміллан //Про інновації. 10 найкращих статей з Harvard Business Review; – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2018. 192 с.;

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial