Найновіша підбірка! 10 книг, які варто прочитати кожному прогресивному юристу!

Підбірка включає в себе останні оновлення платформи books.domjurista.ua та найбільш актуальні за кількістю продажів книги. Якщо вас зацікавила будь-яка з книжок нижче, ви можете в декілька кліків її придбати. Приємного читання!

1.Стратегія і тактика захисника в кримінальному процесі. 

Стратегія і тактика захисника в кримінальному процесі

У посібнику з використанням зарубіжного досвіду викладено окремі елементи адвокатської техніки та методик підготовки прямого допиту і вступної промови. Використано поради американського адвоката Джеррі Спенса, викладені в посібнику «Настільна книга адвоката: мистецтво захисту в суді», а також матеріали допиту свідків, підготовлені професором Джуді Поттером з Університету МЕН для Поморського державного університету (Росія), які одержані авторами у приватному порядку. 

Придбати книгу


2. Кримінальне провадження на підставі угод. Друге видання

Кримінальне провадження на підставі угод. Друге видання

Навчально-наочний посібник підготовлено на основі новітньої практики. У виданні розкрито норми національного законодавства, яке регламентує інститут угод у кримінальному провадженні, а також міжнародні стандарти, практику Європейського суду з прав людини та національних судів щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод. Посібник розраховано на прокурорів, слідчих органів досудового розслідування, а також викладачів, науковців, слухачів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів юридичного спрямування.

Придбати книгу 


3. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейним коментарем, висновками Верховного Суду України.

Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейним коментарем, висновками Верховного Суду України

Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної Верховним Судом, тільки з одночасним наведенням відповідних мотивів (ч. 5, 6 ст.13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»).

Придбати книгу


4. Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України

Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України

У рукописі з урахуванням Європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні права на свободу та особисту недоторканність. Видання розраховане на працівників органів прокуратури, поліції та органів правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства.

Придбати книгу


5. Ексклюзивно! Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування

Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування

Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адміністративного процесу (адміністративного судочинства). Читачам пропонується авторський погляд на сталі наукові концепції та конструкції, які піддано ґрунтовному переосмисленню. 

У підґрунтя роботи покладено відповідний історичний та зарубіжний досвід, що підсилює рівень наукової обґрунтованості та достовірності сформульованих висновків.

Придбати книгу


6. Недопустимі докази за правилами редакції КПК 2018 року 

Недопустимі докази за правилами редакції КПК 2018 року

Ця книга написана юристами EQUITY для практиків: суддів, адвокатів, прокурорів, а також для студентів і науковців. Тут узагальнено досвід роботи з доказами, які є недопустимими, та широко використано судову практику Верховного Суду з цих питань.

Також висвітлено актуальні питання адвокатської техніки та особливостей роботи адвоката у кримінальному процесі, який увібрав у себе положення як континентальної правової системи, так і окремих положень англо-американської системи права.

Придбати книгу


7. Хіт продажів! Прямий і перехресний допит у суді 

Прямий і перехресний допит у суді

Прийоми та навички адвокатської техніки знаходяться в постійному розвитку. Те, що спрацьовує в одній справі, може не спрацювати в іншій, оскільки адвокатська діяльність ‒ це постійний творчий процес. Одним з найважливіших елементів адвокатської техніки є вміння вести допит свідка.

В книзі використано досвід як українських, так і зарубіжних адвокатів. Автор скористався також прикладами, які наведені у навчальному посібнику «Мистецтво виступів в суді» на базі робіт сучасних американських авторів. Зокрема, зроблено прямі запозичення текстів допитів, які були підготовлені для семінарів, що проводились Генеральною прокуратурою України за підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США.

Придбати книгу


8. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. За загальною редакцією Мельника Р.С.

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. За загальною редакцією Мельника Р.С.

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України підготовлено з урахуванням останніх змін, внесених до процесуального законодавства. 

Здійснено глибокий та всебічний аналіз норм адміністративного процесуального права через призму практики Європейського суду з прав людини та практики національних адміністративних судів. Сформульовано практичні рекомендації щодо застосування норм Кодексу на практиці.

Придбати книгу


9. Кримінальний кодекс України з постатейним коментарем, висновками Верховного Суду України

Кримінальний кодекс України з постатейним коментарем, висновками Верховного Суду України

Наведено постатейний коментар Кримінального кодексу України з висновками ВерховногоСуду, що є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень,які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. 

Висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної Верховним Судом, тільки з одночасним наведенням відповідних мотивів (частини 5, 6 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»).

Придбати книгу


10. Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів

Науково-практичний коментар Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів

У науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів із урахуванням останніх змін і доповнень, міжнародних стандартів, дисциплінарної, судової практики та наукових досліджень у сфері професійної етики прокурорів.

Коментар буде корисним для працівників прокуратури, адвокатів, суддів, кандидатів на посаду прокурора й інших правників, студентів юридичних закладів вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться діяльністю органів прокуратури та сферою правосуддя.

Придбати книгу

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial